стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84999 лв 1,78307 лв 1,73626 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92328 лв 1,85998 лв 1,93079 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84904 лв 1,64846 лв 1,69356 лв 1,50629 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61754 лв 1,53776 лв 1,54319 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86077 лв 1,77387 лв 1,72927 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76269 лв 1,85599 лв 1,88412 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02200 лв 1,43668 лв 1,50759 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77922 лв 1,61780 лв 1,68457 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34392 лв 1,36419 лв 1,37747 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74568 лв 1,57116 лв 1,60255 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
16 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®