стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84420 лв 1,77979 лв 1,73377 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91892 лв 1,85910 лв 1,92960 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83937 лв 1,64044 лв 1,68579 лв 1,49942 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61737 лв 1,53925 лв 1,54368 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85933 лв 1,77304 лв 1,72763 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76310 лв 1,85384 лв 1,88253 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04985 лв 1,45775 лв 1,52240 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77564 лв 1,61350 лв 1,68229 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35741 лв 1,37760 лв 1,38759 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75655 лв 1,57652 лв 1,60554 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
16 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®