стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86854 лв 1,79453 лв 1,75245 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96205 лв 1,88027 лв 1,95626 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88887 лв 1,68373 лв 1,72909 лв 1,53999 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64064 лв 1,55991 лв 1,56372 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89442 лв 1,80090 лв 1,75591 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78046 лв 1,86631 лв 1,89205 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04280 лв 1,45565 лв 1,52496 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80750 лв 1,63649 лв 1,70585 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35850 лв 1,37374 лв 1,38331 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77122 лв 1,58386 лв 1,61379 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
16 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®