стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81875 лв 1,75651 лв 1,72248 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87240 лв 1,82790 лв 1,90443 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82202 лв 1,62318 лв 1,67026 лв 1,48610 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60689 лв 1,53342 лв 1,53465 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84692 лв 1,76298 лв 1,71789 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73754 лв 1,83450 лв 1,86659 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03822 лв 1,44533 лв 1,51751 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75439 лв 1,59603 лв 1,66889 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34109 лв 1,36457 лв 1,37895 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74845 лв 1,56489 лв 1,59727 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®