стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80914 лв 1,74905 лв 1,71457 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,88334 лв 1,82989 лв 1,89318 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81546 лв 1,61558 лв 1,66257 лв 1,47993 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60216 лв 1,53016 лв 1,53196 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84287 лв 1,75927 лв 1,71464 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74105 лв 1,83465 лв 1,86565 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04386 лв 1,43771 лв 1,51012 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75137 лв 1,59237 лв 1,66323 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33598 лв 1,36486 лв 1,37318 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75433 лв 1,56485 лв 1,59695 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®