стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80280 лв 1,74422 лв 1,71198 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81758 лв 1,80481 лв 1,88788 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79406 лв 1,60054 лв 1,64657 лв 1,46256 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59719 лв 1,52503 лв 1,52847 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82333 лв 1,74316 лв 1,69911 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69329 лв 1,79944 лв 1,86487 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03429 лв 1,42879 лв 1,49566 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72769 лв 1,57858 лв 1,65669 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32654 лв 1,35730 лв 1,36905 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70962 лв 1,54597 лв 1,58091 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®