стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84281 лв 1,76276 лв 1,73222 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90416 лв 1,85076 лв 1,93212 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86165 лв 1,65325 лв 1,69977 лв 1,51457 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61746 лв 1,53439 лв 1,53942 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86199 лв 1,76716 лв 1,72614 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75809 лв 1,85597 лв 1,88636 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06657 лв 1,46528 лв 1,52918 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77841 лв 1,61066 лв 1,68335 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36461 лв 1,36871 лв 1,38009 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69948 лв 1,55238 лв 1,58500 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®