стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78840 лв 1,72890 лв 1,69742 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,82761 лв 1,80390 лв 1,88117 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77740 лв 1,58506 лв 1,63072 лв 1,44814 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58535 лв 1,51372 лв 1,51672 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80692 лв 1,72965 лв 1,68532 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70794 лв 1,80850 лв 1,86548 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01210 лв 1,39830 лв 1,47234 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71971 лв 1,57054 лв 1,64639 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31884 лв 1,34498 лв 1,35574 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70456 лв 1,54226 лв 1,57667 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®