стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81945 лв 1,74098 лв 1,71770 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92881 лв 1,86816 лв 1,94355 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83145 лв 1,61703 лв 1,66357 лв 1,48496 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57720 лв 1,49596 лв 1,50137 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84687 лв 1,75331 лв 1,71026 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79658 лв 1,89606 лв 1,91932 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04394 лв 1,45263 лв 1,51335 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76541 лв 1,60166 лв 1,66721 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35819 лв 1,37595 лв 1,39502 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65186 лв 1,53852 лв 1,57460 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®