стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82782 лв 1,75870 лв 1,71556 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92918 лв 1,85971 лв 1,92915 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84348 лв 1,63980 лв 1,68481 лв 1,50202 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59920 лв 1,52092 лв 1,52537 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84678 лв 1,75543 лв 1,71339 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74817 лв 1,84159 лв 1,87785 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04449 лв 1,45773 лв 1,52790 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76745 лв 1,60416 лв 1,67194 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35297 лв 1,36571 лв 1,37657 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73704 лв 1,55908 лв 1,59014 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®