стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85824 лв 1,79033 лв 1,74895 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92652 лв 1,87298 лв 1,94247 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86383 лв 1,66250 лв 1,70714 лв 1,51850 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62966 лв 1,54726 лв 1,55241 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87491 лв 1,78549 лв 1,74074 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76691 лв 1,86131 лв 1,89026 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03008 лв 1,44536 лв 1,51601 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78938 лв 1,62673 лв 1,69485 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34868 лв 1,37029 лв 1,38438 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74769 лв 1,57277 лв 1,60377 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®