стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85229 лв 1,78495 лв 1,73756 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92625 лв 1,86176 лв 1,93224 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85251 лв 1,65153 лв 1,69700 лв 1,50909 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61852 лв 1,53867 лв 1,54400 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86243 лв 1,77560 лв 1,73078 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76304 лв 1,85689 лв 1,88607 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02509 лв 1,43934 лв 1,50939 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78093 лв 1,61762 лв 1,68590 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34383 лв 1,36443 лв 1,37792 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74646 лв 1,57226 лв 1,60355 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®