стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
15.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86715 лв 1,79317 лв 1,75268 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96545 лв 1,88331 лв 1,95812 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88866 лв 1,68348 лв 1,72897 лв 1,53964 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64008 лв 1,56007 лв 1,56322 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89409 лв 1,80074 лв 1,75576 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78245 лв 1,86796 лв 1,89382 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03603 лв 1,44902 лв 1,52215 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80765 лв 1,63743 лв 1,70633 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35297 лв 1,36436 лв 1,37833 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77342 лв 1,58471 лв 1,61445 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
15 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®