стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81901 лв 1,75680 лв 1,72311 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86330 лв 1,81996 лв 1,90116 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82396 лв 1,62463 лв 1,67177 лв 1,48742 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60732 лв 1,53369 лв 1,53540 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84745 лв 1,76356 лв 1,71826 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73587 лв 1,83250 лв 1,86310 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03865 лв 1,44120 лв 1,51523 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75384 лв 1,59456 лв 1,66836 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34149 лв 1,36430 лв 1,37840 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74726 лв 1,56488 лв 1,59728 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®