стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80485 лв 1,74618 лв 1,71082 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84309 лв 1,80942 лв 1,88430 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81245 лв 1,61317 лв 1,65988 лв 1,47756 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60239 лв 1,53092 лв 1,53271 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84032 лв 1,75740 лв 1,71248 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,72642 лв 1,82441 лв 1,86152 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03746 лв 1,43286 лв 1,50046 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74313 лв 1,58560 лв 1,66011 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33465 лв 1,36415 лв 1,37273 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75447 лв 1,56457 лв 1,59674 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®