стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79851 лв 1,73920 лв 1,70349 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85192 лв 1,80645 лв 1,88011 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80327 лв 1,60516 лв 1,65203 лв 1,46999 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59647 лв 1,52556 лв 1,52758 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82813 лв 1,74501 лв 1,70093 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70502 лв 1,80649 лв 1,85956 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04342 лв 1,45629 лв 1,51354 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73546 лв 1,57939 лв 1,65460 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32319 лв 1,35213 лв 1,35983 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72278 лв 1,55004 лв 1,58358 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®