стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80242 лв 1,74337 лв 1,71118 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81465 лв 1,80154 лв 1,88515 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79480 лв 1,60071 лв 1,64699 лв 1,46329 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59611 лв 1,52385 лв 1,52747 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82407 лв 1,74409 лв 1,69995 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69203 лв 1,79757 лв 1,86343 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02974 лв 1,42179 лв 1,49039 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72762 лв 1,57721 лв 1,65597 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32617 лв 1,35630 лв 1,36735 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70732 лв 1,54533 лв 1,58010 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®