стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84373 лв 1,76403 лв 1,73285 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90701 лв 1,85450 лв 1,93371 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86181 лв 1,65371 лв 1,70017 лв 1,51483 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61747 лв 1,53459 лв 1,53968 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86305 лв 1,76806 лв 1,72699 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76122 лв 1,85937 лв 1,88849 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06540 лв 1,46470 лв 1,52914 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77954 лв 1,61220 лв 1,68399 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36333 лв 1,37034 лв 1,38233 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69998 лв 1,55251 лв 1,58496 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®