стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81805 лв 1,73992 лв 1,71687 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92930 лв 1,86787 лв 1,94436 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83052 лв 1,61611 лв 1,66269 лв 1,48413 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57726 лв 1,49629 лв 1,50162 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84524 лв 1,75185 лв 1,70887 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79639 лв 1,89598 лв 1,91883 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04492 лв 1,45313 лв 1,51376 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76475 лв 1,60119 лв 1,66686 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35945 лв 1,37654 лв 1,39613 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64716 лв 1,53716 лв 1,57363 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®