стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,89332 лв 1,80401 лв 1,78679 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,02315 лв 1,97986 лв 2,10159 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,96396 лв 1,72954 лв 1,77481 лв 1,58829 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,65740 лв 1,57054 лв 1,57744 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,95455 лв 1,85288 лв 1,80529 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87816 лв 1,98578 лв 2,00401 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07165 лв 1,48123 лв 1,55891 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41783 лв 1,44548 лв 1,49055 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71493 лв 1,59498 лв 1,62611 лв 0,00000 лв
USAID 1,36728 лв 1,34591 лв 1,32731 лв 1,36728 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®