стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82595 лв 1,75796 лв 1,71350 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94621 лв 1,86538 лв 1,93326 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84069 лв 1,63730 лв 1,68223 лв 1,49960 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59881 лв 1,52094 лв 1,52570 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84379 лв 1,75350 лв 1,71151 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76159 лв 1,84909 лв 1,88235 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04075 лв 1,45222 лв 1,52637 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76945 лв 1,60563 лв 1,67181 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34971 лв 1,36256 лв 1,37485 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73395 лв 1,55751 лв 1,58869 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®