стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86199 лв 1,79406 лв 1,75094 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93307 лв 1,87835 лв 1,94668 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86499 лв 1,66366 лв 1,70814 лв 1,51938 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63120 лв 1,54877 лв 1,55389 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87828 лв 1,78823 лв 1,74330 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77133 лв 1,86417 лв 1,89356 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02837 лв 1,44418 лв 1,51602 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79261 лв 1,62985 лв 1,69685 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34806 лв 1,36952 лв 1,38429 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75042 лв 1,57451 лв 1,60538 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®