стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85462 лв 1,78668 лв 1,73944 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92208 лв 1,86034 лв 1,93371 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85448 лв 1,65378 лв 1,69919 лв 1,51105 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62010 лв 1,54022 лв 1,54569 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86469 лв 1,77790 лв 1,73301 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76285 лв 1,85674 лв 1,88815 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02333 лв 1,43801 лв 1,50923 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78243 лв 1,61860 лв 1,68752 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34386 лв 1,36504 лв 1,37895 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74753 лв 1,57336 лв 1,60454 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
14 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®