стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81880 лв 1,75685 лв 1,72297 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86640 лв 1,82102 лв 1,90178 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82377 лв 1,62419 лв 1,67144 лв 1,48685 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60644 лв 1,53295 лв 1,53437 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84783 лв 1,76380 лв 1,71856 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73685 лв 1,83351 лв 1,86402 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03306 лв 1,43098 лв 1,51220 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75417 лв 1,59480 лв 1,66839 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33754 лв 1,35909 лв 1,37597 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75170 лв 1,56634 лв 1,59863 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®