стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79962 лв 1,73997 лв 1,70336 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83900 лв 1,79773 лв 1,87778 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80184 лв 1,60420 лв 1,65095 лв 1,46880 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59427 лв 1,52289 лв 1,52564 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82576 лв 1,74284 лв 1,69882 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70366 лв 1,80457 лв 1,85807 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04353 лв 1,45654 лв 1,51338 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73243 лв 1,57752 лв 1,65325 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32295 лв 1,35131 лв 1,35886 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71966 лв 1,54871 лв 1,58234 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®