стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80079 лв 1,74213 лв 1,70919 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81993 лв 1,80140 лв 1,88467 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79220 лв 1,59813 лв 1,64444 лв 1,46101 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59637 лв 1,52434 лв 1,52789 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82206 лв 1,74243 лв 1,69842 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69869 лв 1,80414 лв 1,86475 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02526 лв 1,41941 лв 1,49045 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72806 лв 1,57761 лв 1,65532 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32450 лв 1,35423 лв 1,36591 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70666 лв 1,54446 лв 1,57929 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®