стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82733 лв 1,75512 лв 1,71951 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90891 лв 1,85656 лв 1,92963 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84766 лв 1,64188 лв 1,68740 лв 1,50295 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60563 лв 1,52508 лв 1,53022 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84791 лв 1,75642 лв 1,71647 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75867 лв 1,85225 лв 1,88317 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04992 лв 1,45426 лв 1,52397 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76802 лв 1,60526 лв 1,67468 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35662 лв 1,36649 лв 1,37692 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70436 лв 1,55052 лв 1,58257 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®