стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76581 лв 1,71209 лв 1,68359 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,79329 лв 1,78704 лв 1,86958 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75077 лв 1,56153 лв 1,60689 лв 1,42748 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57142 лв 1,50033 лв 1,50396 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78884 лв 1,71430 лв 1,67150 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69421 лв 1,80183 лв 1,86114 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01420 лв 1,40011 лв 1,46752 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,69915 лв 1,55605 лв 1,63321 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31122 лв 1,33117 лв 1,34343 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69490 лв 1,53816 лв 1,57241 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®