стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81733 лв 1,73943 лв 1,71614 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92919 лв 1,86851 лв 1,94474 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82969 лв 1,61544 лв 1,66192 лв 1,48351 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57617 лв 1,49549 лв 1,50077 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84448 лв 1,75097 лв 1,70780 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79728 лв 1,89671 лв 1,91990 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04485 лв 1,45300 лв 1,51393 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76419 лв 1,60108 лв 1,66646 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36048 лв 1,37715 лв 1,39709 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64811 лв 1,53687 лв 1,57351 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®