стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,89386 лв 1,80432 лв 1,78714 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,02448 лв 1,98001 лв 2,10101 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,96300 лв 1,72860 лв 1,77398 лв 1,58766 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,65696 лв 1,57048 лв 1,57704 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,95373 лв 1,85211 лв 1,80461 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87721 лв 1,98407 лв 2,00229 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07435 лв 1,48411 лв 1,55940 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,85980 лв 1,68220 лв 1,75749 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41768 лв 1,44506 лв 1,48786 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71555 лв 1,59420 лв 1,62503 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®