стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82619 лв 1,75767 лв 1,71439 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94669 лв 1,86656 лв 1,93427 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84374 лв 1,64018 лв 1,68522 лв 1,50224 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59951 лв 1,52162 лв 1,52598 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84655 лв 1,75592 лв 1,71397 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75979 лв 1,84909 лв 1,88112 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04054 лв 1,45189 лв 1,52360 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77048 лв 1,60653 лв 1,67279 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34978 лв 1,36264 лв 1,37356 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73124 лв 1,55673 лв 1,58806 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®