стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85956 лв 1,79111 лв 1,75046 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93258 лв 1,87890 лв 1,94522 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86644 лв 1,66513 лв 1,70982 лв 1,52076 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63151 лв 1,54910 лв 1,55427 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87938 лв 1,78950 лв 1,74464 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76889 лв 1,86247 лв 1,89192 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02496 лв 1,44054 лв 1,51434 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79261 лв 1,62947 лв 1,69700 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34683 лв 1,36808 лв 1,38306 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74775 лв 1,57410 лв 1,60496 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®