стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85563 лв 1,78804 лв 1,74024 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92111 лв 1,85968 лв 1,93460 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85649 лв 1,65543 лв 1,70093 лв 1,51255 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62193 лв 1,54219 лв 1,54723 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86637 лв 1,77956 лв 1,73457 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76312 лв 1,85667 лв 1,88828 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01992 лв 1,43583 лв 1,50625 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78334 лв 1,61976 лв 1,68857 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34285 лв 1,36459 лв 1,37848 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75128 лв 1,57517 лв 1,60637 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®