стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84287 лв 1,77803 лв 1,73268 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90895 лв 1,85445 лв 1,92705 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83815 лв 1,63909 лв 1,68439 лв 1,49817 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61695 лв 1,53893 лв 1,54316 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85848 лв 1,77217 лв 1,72672 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76125 лв 1,85203 лв 1,88032 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05114 лв 1,45895 лв 1,52210 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77347 лв 1,61155 лв 1,68081 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35848 лв 1,37820 лв 1,38786 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75882 лв 1,57707 лв 1,60597 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
13 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®