стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81810 лв 1,75683 лв 1,72235 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86650 лв 1,82027 лв 1,90162 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82201 лв 1,62239 лв 1,66976 лв 1,48535 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60479 лв 1,53132 лв 1,53286 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84692 лв 1,76308 лв 1,71801 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73822 лв 1,83375 лв 1,86507 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03236 лв 1,42967 лв 1,51205 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75279 лв 1,59410 лв 1,66771 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33827 лв 1,35949 лв 1,37601 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75488 лв 1,56778 лв 1,59977 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®