стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79461 лв 1,73593 лв 1,69819 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84580 лв 1,80277 лв 1,87618 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79745 лв 1,59985 лв 1,64675 лв 1,46522 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59079 лв 1,51964 лв 1,52259 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82158 лв 1,73886 лв 1,69504 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71199 лв 1,81025 лв 1,86002 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04224 лв 1,45513 лв 1,51385 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73115 лв 1,57686 лв 1,65043 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32289 лв 1,35109 лв 1,35841 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71581 лв 1,54588 лв 1,57978 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®