стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80580 лв 1,74631 лв 1,71160 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81833 лв 1,80307 лв 1,88733 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79266 лв 1,59886 лв 1,64509 лв 1,46151 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59612 лв 1,52396 лв 1,52761 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82244 лв 1,74256 лв 1,69860 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69435 лв 1,79850 лв 1,86682 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02948 лв 1,42078 лв 1,48755 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72825 лв 1,57815 лв 1,65627 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32393 лв 1,35354 лв 1,36508 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70636 лв 1,54501 лв 1,57985 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®