стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78584 лв 1,72651 лв 1,69582 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,82645 лв 1,80285 лв 1,87929 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77691 лв 1,58472 лв 1,63054 лв 1,44809 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58326 лв 1,51147 лв 1,51469 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80512 лв 1,72807 лв 1,68377 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70410 лв 1,80705 лв 1,86325 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01198 лв 1,40021 лв 1,47343 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71809 лв 1,56890 лв 1,64495 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31872 лв 1,34473 лв 1,35561 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70370 лв 1,54101 лв 1,57551 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®