стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82519 лв 1,75386 лв 1,71748 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90700 лв 1,85418 лв 1,92698 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84391 лв 1,63881 лв 1,68443 лв 1,50005 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60397 лв 1,52418 лв 1,52926 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84495 лв 1,75427 лв 1,71419 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75665 лв 1,85117 лв 1,88185 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04990 лв 1,45489 лв 1,52367 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76562 лв 1,60367 лв 1,67294 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35762 лв 1,36627 лв 1,37642 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70016 лв 1,54856 лв 1,58076 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®