стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76619 лв 1,71243 лв 1,68362 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80203 лв 1,79625 лв 1,87259 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75362 лв 1,56414 лв 1,60972 лв 1,42953 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57204 лв 1,50086 лв 1,50463 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78844 лв 1,71411 лв 1,67147 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70505 лв 1,80841 лв 1,86401 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01326 лв 1,39897 лв 1,47088 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70245 лв 1,55950 лв 1,63468 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31101 лв 1,33103 лв 1,34329 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69470 лв 1,53658 лв 1,57078 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®