стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81589 лв 1,73812 лв 1,71531 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93407 лв 1,87041 лв 1,94599 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82742 лв 1,61336 лв 1,65975 лв 1,48204 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57561 лв 1,49525 лв 1,50035 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84468 лв 1,75126 лв 1,70790 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,80012 лв 1,89991 лв 1,92070 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04508 лв 1,45347 лв 1,51499 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76456 лв 1,60128 лв 1,66598 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36044 лв 1,37738 лв 1,39722 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64888 лв 1,53717 лв 1,57398 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®