стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,89157 лв 1,80225 лв 1,78490 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,02326 лв 1,97736 лв 2,09775 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,95897 лв 1,72496 лв 1,77037 лв 1,58465 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,65435 лв 1,56775 лв 1,57461 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,94938 лв 1,84758 лв 1,80074 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87560 лв 1,98343 лв 2,00118 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07494 лв 1,48502 лв 1,55901 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,85699 лв 1,67952 лв 1,75468 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41767 лв 1,44561 лв 1,48735 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71181 лв 1,59243 лв 1,62353 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®