стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81906 лв 1,75244 лв 1,70942 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93557 лв 1,86015 лв 1,92914 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83772 лв 1,63483 лв 1,67977 лв 1,49610 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59648 лв 1,51930 лв 1,52407 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83927 лв 1,75020 лв 1,70854 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75072 лв 1,84616 лв 1,87972 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04002 лв 1,45084 лв 1,52073 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76353 лв 1,60173 лв 1,66870 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34979 лв 1,36276 лв 1,37343 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73264 лв 1,55572 лв 1,58710 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®