стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86003 лв 1,79185 лв 1,75022 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93437 лв 1,87845 лв 1,94332 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86534 лв 1,66430 лв 1,70898 лв 1,51974 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63094 лв 1,54906 лв 1,55414 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87778 лв 1,78808 лв 1,74345 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76808 лв 1,86092 лв 1,89145 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02867 лв 1,44435 лв 1,51558 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79190 лв 1,62917 лв 1,69638 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34756 лв 1,36888 лв 1,38358 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74763 лв 1,57274 лв 1,60390 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®