стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84334 лв 1,77789 лв 1,73220 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91157 лв 1,85567 лв 1,92772 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83732 лв 1,63876 лв 1,68366 лв 1,49765 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61614 лв 1,53806 лв 1,54264 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85832 лв 1,77206 лв 1,72663 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76468 лв 1,85399 лв 1,88156 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05344 лв 1,46081 лв 1,52311 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77345 лв 1,61167 лв 1,68056 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36139 лв 1,38044 лв 1,39186 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75757 лв 1,57643 лв 1,60541 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®