стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
12.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86499 лв 1,79171 лв 1,75140 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96409 лв 1,88447 лв 1,95839 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88702 лв 1,68219 лв 1,72778 лв 1,53820 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63865 лв 1,55889 лв 1,56226 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89300 лв 1,79976 лв 1,75463 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78280 лв 1,86985 лв 1,89578 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04331 лв 1,45649 лв 1,52440 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80684 лв 1,63668 лв 1,70568 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35517 лв 1,37231 лв 1,38388 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77164 лв 1,58439 лв 1,61431 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
12 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®