стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81414 лв 1,75402 лв 1,71907 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87895 лв 1,82353 лв 1,90074 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81715 лв 1,61794 лв 1,66513 лв 1,48173 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60325 лв 1,53109 лв 1,53207 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84464 лв 1,76129 лв 1,71644 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73399 лв 1,83220 лв 1,86401 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02312 лв 1,41961 лв 1,50764 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75233 лв 1,59319 лв 1,66558 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33389 лв 1,34821 лв 1,36825 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75840 лв 1,56906 лв 1,60035 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®