стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80756 лв 1,74821 лв 1,71265 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85901 лв 1,81739 лв 1,88769 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81537 лв 1,61559 лв 1,66253 лв 1,47990 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60473 лв 1,53339 лв 1,53510 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84278 лв 1,75977 лв 1,71485 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73463 лв 1,83244 лв 1,86409 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03703 лв 1,43386 лв 1,50295 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74803 лв 1,59020 лв 1,66274 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32812 лв 1,35591 лв 1,36538 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75479 лв 1,56559 лв 1,59785 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®