стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79533 лв 1,73644 лв 1,69877 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84905 лв 1,80741 лв 1,87778 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79635 лв 1,59913 лв 1,64599 лв 1,46451 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59047 лв 1,51938 лв 1,52211 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82151 лв 1,73878 лв 1,69492 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71550 лв 1,81286 лв 1,86192 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04562 лв 1,45742 лв 1,51411 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73190 лв 1,57806 лв 1,65091 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32208 лв 1,35037 лв 1,35788 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71806 лв 1,54608 лв 1,57983 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®