стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84433 лв 1,76482 лв 1,73220 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90851 лв 1,85416 лв 1,93495 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85869 лв 1,65106 лв 1,69740 лв 1,51261 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61582 лв 1,53316 лв 1,53856 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86076 лв 1,76629 лв 1,72530 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76486 лв 1,86256 лв 1,89104 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06708 лв 1,46643 лв 1,52969 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77860 лв 1,61176 лв 1,68343 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36460 лв 1,36993 лв 1,38272 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69962 лв 1,55205 лв 1,58446 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®